Over ons

EM Wellness is onderdeel van Agriton Home & Garden. Agriton is leverancier en producent van natuurlijke producten voor onder andere Huis & Tuin, hoveniers, overheden, waterschappen, hoveniers en de professionele land- en tuinbouw. Naast onze bodemproducten, die erop gericht zijn om de kringloop bodem-plant-dier-mest te verbeteren, maken wij ook producten die bijdragen aan een gezonde leefomgeving en gezondheid.

Wij werken samen met onze dochterbedrijven in België, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Zweden, Finland, Denemarken en Turkije aan een vitale toekomst.


EMRO (EM Research Organisation)
Kennisoverdracht, onderzoek en innovatie staan bij ons hoog in het vaandel. Met name de EM Technologie ontwikkelt door Prof. Dr. Teruo Higa van de University of the Ryukyus, Okinawa, Japan vormt hiervoor de basis. Agriton wordt begeleid en gecontroleerd door de overkoepelende organisatie EMRO in Japan. EMRO heeft veel onderzoek gedaan naar EM in onder meer de bodem. Agriton Nederland is producent van de originele EM ontwikkeld door Prof. Dr. Higa.


MISSIE
Bijdragen aan een gezonde en vitale leefomgeving; dat is al 28 jaar onze missie. Een bezielende missie op basis van drie gronden:

Zorgdragen
Wij geloven dat de bodem de basis is voor alles wat leeft. Die moeten we koesteren. Een gezonde bodem zorgt voor gezond gewas. En gezond voedsel zorgt voor gezonde mensen en dieren. Samen zorgdragen voor onze bodem is van levensbelang. Wij kunnen alleen oogsten als wij de bodem voeden op basis van een gesloten kringloop. Voor nu én in de toekomst.

Innovatief
Met onderzoek wordt continue gewerkt aan nieuwe, natuurlijke toepassingen. Samenwerking en kennis(deling) staan bij ons voorop. Door het inzetten van EM-technologie maken we daadwerkelijk het verschil. Een natuurlijke techniek op basis van Effectieve Micro-organismen verhoogt de weerstand van bodem, plant, dier en mens.

Authentiek
Wij voelen de noodzaak om bij te dragen aan het behoud van een gezonde en vitale leefomgeving. Met passie werken we aan het uitdragen van onze visie. Oprecht in contact en werkwijze. Puur en zuiver in oplossingen en producten.